Ülke Bayraklarının Anlamı

İsrail bayrağı beyaz zemin üzerinde altta ve üstte boydan boya iki mavi şerit ve ortasındaki Davud yıldızından oluşur. Bunun sembolik anlamı, Tevrat'ta geçen iki nehir arasının İsrailoğulları'na Tanrı tarafından vaadedilmiş topraklar olması kavramıdır. Tevrat'ta bu iki nehir arasındaki Kenan ülkesi kesin olarak neresi olduğu belirtilmemişse de Nil nehri ile Fırat nehri arası olduğu düşünülmekte, bu iki şerit arasına konulan Davud yıldızı da bu bölgenin İsrailoğulları'na ait olduğunu simgelemektedir.