Türkiye'deki Köpek Türleri

Sıkça karıştırıldıkları Husky türüne çok benzerler, ancak bu iki tür arasında bazı farklar bulunmaktadır. Alaska Malamutu bir Husky'ye göre daha ağırdır. Malamutlar kaslı yapıları nedeniyle bir kurda daha çok benzerler.