Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

“İstanbul'dan daha muhteşem bir manzara yeryüzünde yoktur.”