Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Dünyadaki bütün şehirler yok olabilir fakat İstanbul gönüllerde yaşamaya devam eder."