Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Coğrafya konumu bakımından dünyada rakibi yoktur."