Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Ya ben İstanbul'u fethederim, ya da İstanbul beni…"