Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Dünyada İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar."