Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Eski ve yeni bütün yazarlar İstanbul'un dünyanın en seçkin yerinde bulunduğunu bilir."