Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur."