Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir."