Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır."