Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Dünyaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbulun Çamlıcasından isterdim."