Tarihin Önemli Şahsiyetleri ve İstanbul

"Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin."