İstanbul'un Tılsımları

“Seyahatname”sini kaleme aldığı 1650’li yıllar itibariyle dönemin ruhuna uygun olarak ve bire bin katarak izlenimlerini anlatırken, bazen yanlış bilgiler verdiği de oldu.