İstanbul'un Tılsımları

Evliya Çelebi’ye göre, İmparator Konstantin döneminde peri yüzlü güzelin heykeli locadan kaldırılıp, yerine çanlar takıldı. Ruhbanlar buna çıkıp etrafta düşman gözetir, gerekirse çan vururlardı.