İstanbul'un Tılsımları

İstanbul’u koruduğuna inanılan tılsımlı anıtlardan biri, bugün bile Avratpazarı denen yerde, bin parça beyaz mermerden dört köşe bir kaide üzerinde, minareden bile yüksek, içi merdivenli bir sütun olarak biliniyor.