İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

İstanbul doğumlu gençler ilk kez, 1909 yılında 5. Murat zamanında askere alınmaya başlandı.