İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

1895’te Basra mebusu Zehirzade Ahmet Paşa tarafından kullanılan İstanbul’un ilk otomobili.