İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

1869’da Şehremini Server Paşa, ilk kez atlı tramvayı İstanbullularla tanıştırdı.