İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

Sadece Ramazan gecelerinde ve özel günlerde bazı meydanlar ile önemli geçiş yerleri, katrana batırılmış bezlerin yakılmasıyla aydınlatılırdı.