İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

Sirkeci’ye giden yol üzerinde bulunan türbe, 1663 yılında bitirildi.