İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

O zamanlar bu paralara “Kaime-i Buteber-i Nakdiye” deniyordu. Osmanlı ilk sahte parayla 16. yüzyılda 2. Selim döneminde tanıştı. Bunlara “Kızık Akçe” diyorlardı.