İstanbul'un Bilinmeyen 20 Yönü

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'a girdiği güne dek kentliler birey olarak kendilerine “Romaioi” yani “Romalı” diyorlardı.