İlk Klima

Romalılar'ın su kemerlerinden gelen su, evlerin duvarlarının içinden dolaşım yaptırılırdı ve böylelikle suyun geçtiği yerler soğutulurdu