Geçmişten Bugüne Neşet Ertaş

Baban gibi sazcı oldun dediler