Geçmişten Bugüne Neşet Ertaş

Zalım kader devranını dönderdi