Geçmişten Bugüne Neşet Ertaş

O yaşımda yaktı bir ahu gözü