Geçmişten Bugüne Neşet Ertaş

Kırtıllar köyünde geldin dediler