Çocuklarda Görülen Su Çiçeği Hastalığı

Suçiçeği adının da bu kabartıların birkaç saat içinde saydam sıvıyla dolu kesecikler haline gelmesiyle ilişkili olduğu söylenir.