Prof. Dr. Bedreddin Çetiner

İlahiyatçı
Adres
Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL
Telefon
0216 651 43 75
Web Sitesi
http://ilahiyat.marmara.edu.tr/

1949 yılında Konya Akşehir’de doğdu. 1967’de Konya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1971’de Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilâtında çeşitli ilçelerde vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 1983’te MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tâhâ Hüseyin Hayatı, Eserleri ve XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri adlı teziyle doktor olduktan sonra, 1984’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Ebu’l-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefî ve Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl adlı ikinci doktora tezini tamamladı. 1987’de doçent, 1993’te profesör unvanını aldı. Haziran 1995’te Malezya’ya giderek iki yıl süreyle öğretim üyesi olarak çalıştı. Eserlerinden bazıları : Kur’an Fihristi, Esbab-ı Nüzul, Kur’an-ı Kerim’de Ehli Kitap, Buhari’nin el-Camiu’s-Sahih’inin Fihrist ve İndeksleri.

Benzer Uzmanlar