Mevlana'nın Eserleri Nelerdir?

Abdülhamit Çakmut

Mekder Derneği Başkanı

7 Video

Uzmanın Tüm Videoları

11084 İzlenme

 Abdülhamit Çakmut, "Mevlana'nın Eserleri Nelerdir?" sorusunu yanıtlıyor.

 

Mekder Derneği Başkanı Abdülhamit Çakmut, Mevlana’nın eserlerini anlatıyor.

 

66 yaşında vefat eden Hz. Mevlana, arkasında bir çok önemli eser bırakmıştır.

 

Uzmanımız Abdülhamit Çakmut, Mevlana’nın şu eserlerini iamistanbul.tv takipçilerine anlatmaktadır.

 

1-Mesnevi

Farsça olarak aruz vezniyle yazılmıştır. İç içe anlatılan hikayelerden bir araya gelmiştir ve 25.618 beyitten oluşur. İslam aleminde Kur'an ve Hadis’ten sonra üzerinde en çok durulan eserdir. Türkçe’ye Tahir Olgun ve Veled Çelebi İzbudak tarafından 6 cilt halinde çevrilmiştir. Mesnevi Türkçe 'den başka birçok batı ve doğu dillerine defalarca tercüme edilmiştir Bunlardan başlıcası Nicolson'un İngilizce'ye yaptığı tercümedir.

 

2-Divan-ı Kebir

40.380 beyitlik İslam şiirinin en kapsamlı divanlarından biridir. Şiirler Farsça yazılmış olup Arapça, Türkçe ve Yunanca olan kısımları da bulunmaktadır.

 

3-Fih-i Ma Fih

Mevlana'nın çeşitli nedenlerle söylediği vaaz ve nasihatların not edilmesiyle oluşmuş bir eserdir. Bazı bölümleri Selçuklu veziri Süleyman Pervane'nin konağında ve O'na hitaben yazılmıştır

 

4-Mektubat

Başta Selçuklu Sultanı olmak üzere Mevlana tarafından Selçuklu Devleti'nin ileri gelenlerine yazılmış 114 mektuptan ibarettir


Asrı Saadette Müslümanların Sosyal İlişkileri

Prof. Dr Adnan Demircan "...

Küfür ve İslam Kavramları

Prof. Dr Adnan Demircan "...

Cafer-i Sadık Kimdir?

İmam Ahmet Şahin, “Ca...

Muharrem Ayının Önemi Nedir?

İmam Ahmet Şahin, “Mu...

İslamda Temel İbadetler

Prof. Dr Adnan Demircan, ...

İslamın Kadına Verdiği Haklar

Prof. Dr Adnan Demircan "...

Semanın Uygulamaları Nelerdir?

Postnişin Dede Hüseyin ...

Kur'an-ı Kerim'i Anlamak Ne Demektir?

Prof. Dr. Bedreddin Çeti...

Mevlevi Kıyafetleri Nelerdir?

Postnişin Dede Hüseyin ...

Mevlevi Nasıl Olunur?

Mevlana Eğitim ve Kült...