Mehter Takımı ve Tarihçesi

4023 İzlenme

Harbiye Askeri Müzesi Mehter Takımı Mehteran, Mehter Takımı ve Tarihini iamistanbul.tv takipçileri için anlattı.

MEHTER TAKIMINI HAFTANIN 5 GÜNÜ İZLEME FIRSATI

Dünyaca ünlü 54 kişiden oluşan, 9′ar kişilik 6 bölümden oluşan Mehter Takımı harbiye Askeri Müzesi'nde izlenebilmekte . Mehter Takımı verdiği konserlerde tarihî ve güncel parçaları seslendirerek müze ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Konserler, açık havalarda bahçede, kapalı havalarda ise salonda icra ediliyor.
 
Mehter Takımı'nı haftanın iki günü (Pazartesi ve Salı) müze kapalı olduğu için izlemek mümkün değil ancak diğer günlerde 15:00 - 16:00 arası seyredilebilir. Ayrıca müze için alınan bilet, burada da geçerli. Sabahtan müzeyi gezmeye başlayıp, konser saatine kadar biletinizden Mehter Takımı'nı izlemek için yararlanabilirsiniz. 

DÜNYANIN EN ESKİ ASKERİ BANDOSU 'MEHTERAN'

Türkler milattan önceki yıllarda orduda takım halinde müzik aletleri çaldırırlardı. 8. Yüzyılda yazılmış olan ilk yazılı Türk belgesi olan Orhun Kitabeleri, mehterin atası olarak kabul edilen Tuğ Takımı’ndan bahseder.

mehter

Kaşgarlı Mahmut’un 11. Yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-it Türk, hakanın huzurunda nevbet vurulduğunu anlatır. Türklerin diğer dünya milletlerinden gerek anlam ve önem, gerekse müzik yönünden tamamen farklı özelliklere sahip bir müzik topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluğa ‘Mehteran’ yaptığı müziğe de ‘Mehter Müziği’ denir.

‘Bulut kükredi, vurdu nevbet tuğ,
Şimşek çaktı çekti hakan tuğ’unu’

Türkler, iç Asya’dan Anadolu’ya geleneklerini taşımışlar, egemenlik simgesi davul, bayrak ve tuğ töresi Türkler aracılığıyla tüm İslam alemine yayılmıştır. Karahanlılar’dan Selçuklular’a, İlhanlılar’dan Memlüklüler’e ve Osmanlılar’a nevbet geleneği hep devam etmiştir.

Mehter müziğini ortaya çıkaran en önemli yer savaş alanlarıdır. Mehter, kale kuşatmasında, meydan muharebelerinde, deniz savaşlarında düşmana hücum edilirken mehter çalar ve Türk askerlerini şevke getirirdi. Barış zamanı ise hükümdarın sesi olan Mehter, belli zamanlarda nevbet vurur, halkın moralini yükseltirdi. Mehter ordunun önünde yürür, savaşı mehteranyönlendirirdi. Mehter öyle bir enerji taşır ki düşmanı bunaltır, yeri göğü inletir, yiğitleri de coştururdu.

Mehter müziği, makamsal olarak Klasik Türk Müziği özelliklerini taşır ve 24 sesten meydana gelen bir ses sistemine sahiptir. Türklerin ihtişamını asırlar boyu seslendiren mehter, 18 yüzyıldan itibaren esnafa kadar yaygınlaşmış ve kuruluş amacından uzaklaşmıştır.

II. Mahmut tarafından 1826 yılında kapatılan Yeniçeri Ocağıyla birlikte, bu ocağa bağlı olarak faaliyet sürdüren Mehter’de kapatılmıştır. Mehterin kapatılmasından sonra Avrupadakilere benzer bandolar kurulmuştur. 1831’de Muzıka-ı Hümayun okulu açılınca mehter, seksen sekiz yıl süren bir sessizliğe bürünmüştür.

Günümüzde ise Mehter, Genelkurmay Başkanlığı’nın isteği üzerine yapılan sistemli bir araştırma ile Askeri Müze kapsamında 1953 yılında altı katlı olarak kurulurken 1968 senesinde 9 katlı hale getirilmiştir.


Mahur Peşrevi

Mekter takımının tüm ...

Fetih Marşı

Yürekler kabarık, gözl...

Eski Ordu Marşı

Ey şanlı ordu,ey şanl...

Bülbüller Ötüyor Marşı

Kaynaklara göre Hunlar,...

Mehter Takımı ve Tarihçesi

Türkler milattan önceki...

Tarihi Mehter Takımı

Bütün İslam devletleri...