Mahur Peşrevi

2408 İzlenme

iamistanbul.tv ekibi yine farklılığını ortaya koyarak Osmanlı Devletinin en önemli eserlerinden Mahur Pesrevi'nin videosunu sizin için çekti.

Harbiye Askeri Müzesi Mehter Takımı Mehteran, Mahur Pesrevi'yi iamistnbul.tv takipçileri için sergiledi.

Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyı                                                                                                                                 mahur-pesrevi
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur-an'da vaadediyor Hazret'iYezdan


Mahur Peşrevi

Mekter takımının tüm ...

Fetih Marşı

Yürekler kabarık, gözl...

Eski Ordu Marşı

Ey şanlı ordu,ey şanl...

Bülbüller Ötüyor Marşı

Kaynaklara göre Hunlar,...

Mehter Takımı ve Tarihçesi

Türkler milattan önceki...

Tarihi Mehter Takımı

Bütün İslam devletleri...