Kağıthane İlçesi

11951 İzlenme

Kağıthane, Terkos gölünün güneydoğusunda Karatepe mevkiinden çıkan, Belgrad ormanlarından bir çok kol aldıktan sonra Haliç'e dökülen derenin kıyısında kurulan yerleşme yerinin adıdır. Bizans döneminde derenin ismi Barbysos, köyün ismi ise Pissa idi. Osmanlılar zamanındaki adını daha Bizanslılar devrinde burada bulunan kağıt imalathanelerinden aldığı belirtilir.Bilindiği kadarıyla bu imalathaneler 2. Bayezid dönemine kadar (1481-1512) üretim yapmaya devam etmişlerse de sonradan masrafını çıkartmadığı için kapatılmışlar.

kağıthane

Osmanlılar, Kağıthane ve civarını Yıldırım Bayezid zamanında tanımışlar. Kağıthane, Kanuni'den sonra daha da önem kazanmış ve kısmen iskana açılmıştır. Kanuni'nin oğlu Şehzade Mehmed'in dadısı Daye Hatun burada bir mescit yaptırmış, bir süre sonra bunun etrafında bir tekke ile hamam ve yirmi kadar dükkandan oluşan 200 haneli bir yerleşim yeri olmuştur. 16. yy sonlarında Kağıthane'de Mirahur Kasrı ile çeşmesi yapılmış, II. Osman zamanında ise Kağıthane sularının toplanıp su kemerlerine dağıtımının yapıldığı havuz inşa edilmiştir.

Halkın, Kırkçeşme adını verdiği Kağıthane sularının evsafının bozulmaması için o çevrenin ekilip biçilmesi bile yasaklanmış, hatta çayırlarında sulara yakın yerlerde hayvan otlatılması engellenmiştir. Kağıthane, İstanbul halkının bir gezinti yeri olduğu gibi saraya ait atların çayıra çıkıp otladığı hatta bazı padişahların avlandığı bir yer olarak da önem kazanı, dikkat çekmiştir.

EĞİTİM-SAĞLIK

Kağıthane İlçesi'nde 15 yaşın üzerindeki nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 88.35'tir. İlçe sınırları içinde 6 okul öncesi eğitim kurumu, 49 ilköğretim okulu ve 15 ortaöğretim kurumu vardır. Kağıthane Devlet Hastanesi ilçe sınırları içindeki tek hastanedir. Bunun dışında 22 sağlık ocağı ve 40 eczane bulunur.

EKONOMİK DURUMU

Kağıthane ekonomisi kobi, küçük üretim atölyeleri ve ticarethanelere dayanmaktadır. Büyük sanayi sayısı 19 olup küçük işletmelerin sayısı 7841'dir. Rakamlarda Kağıthane ilçesinin ekonomisinin küçük işletmelere dayalı olduğunun kanıtıdır.

NÜFUS

İlçede hızlı bir yapılaşma görülmektedir bununla beraber, inşaata açık arazilerin sınır seviyesine yaklaşması nedeniyle 1960'lardan 2000'li yıllara kadar büyük bir hızla artan Kağıthane nüfusu 2000'li yılların sonundan itibaren azalmaya başlamıştır. Nüfus yoğunluğu 24.660 kişi/km²'dir.


Kağıthane'deki Sürücü Kursları

İnan Sürücü Kursu, Ce...

Kağıthane İlçesi

Kağıthane ile ilgili ta...