Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri

10548 İzlenme

Geçmiş yıllarda Türkiye Ekonomisi Raporunda değindikleri finansman ile ilgili sorunların çözümü yolunda bir adım olacağına inanan MÜSİAD, İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle 15 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonunda “Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri” Konulu panelde sizlerle birlikte olacaklar.

 

 

Panel Konuları:

 

1) Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modeli

PANEL ÇERÇEVESİ

- Dünyada uygulanan proje finansmanı ve yinilikçilik modelleri( Asya örneği, Avrupa'nın geleneksel modelleri, ABD modelleri)

- Türkiye'de uygulanan proje finansman ve yenilikçilik modelleri;

- Dünyada başarılı olmuş finansman modellerinin Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanabirliği - yeni girişim/proje finansmanı alternatiflerinin önerilmesi

 

2) Kamu, Katılım Ve Özel Bankalar Kanalıyla Girişimci/Proje Finansmanının Teşvik Edilmesi

ÇALIŞTAY ÇERÇEVESİ

- Kamu, katılım ve özel bankacılıkta mevcut girişimci/proje finansman modelleri

- Bankaların proje finansmanı sağlarken finansman dışında sağladığı ek hizmetler

- Yenilikçi girişimlere yönelik finansman paketleri

 

 

3) Girişim Sermayesi (Private Equity, Venture Capital, Business Angel) Kanalıyla Girişimci/Proje Finansmanının Teşvik Edilmesi.

 

Çalıştay Çerçevesi:

- Girişimcilikte alternatif finansman modellerinin avantaj ve dezavantajları

- İşletmelerin sürdürülebilir büyümesinde finansmanın niteliği

- KOBİ'ler açısından en verimli girişim semayesi modeli

- Türkiye'de mevcut girişim sermayesi yasal mevzuatı ve karşılanan güçlükler

- Girişimci/proje finansmanına yönlendirilecek fonların oluşturulması ( Girişim borsası, bireysel emeklilik fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, devlet teşvikleri)

 

4) Kamu İhaleleri Ve Kamu-Özel Sektör İşbirliği Kapsamındaki Büyük Ölçekli Projelerin Makul Ölçeklere Bölünerek Projelendirilmesi

 

Çalıştay Çerçevesi:

- Kamu İhaleleri ve Kamu-özel sektör işbirliği kapsamındaki büyük ölçekli projelerin parçalanarak daha çok şirketin projelerde yer alabilmesi.

- KÖİ uygulamalarına yönelik geliştirilecek stratejinin temel unsurları neler olmalıdır?

- KÖİ'nde ulusal ve uluslararası uygulama modelleri nelerdir? Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?

- Özel sektörün KÖİ uygulamalarının başarısı için nasıl bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç vardır?

 

5) Büyüyen Şirketlerin Özkaynak Probleminin Çözümünde Sermaye Piyasalarının Rolü Ve Halka Arzın Önemi

 

Çalıştay Çerçevesi:

- Bir Girişimcilik Başarı Örneği Olarak Taze Kuru Projesi Ve Halka Arz Vaka Çalışması

- " Halka Arz Piyasa Beklentileri, Oyun Kuralları, Fiyatlama ve Halka Arz Standartları"

- " Halka Arz İşlemlerinin Süreci Ve GİP Piyasasının Gelişimi"

- " Proje Finansmanında Yabancı Özkaynak Yatırımcıları Ve Mezzanin Finansman Kullanılması" 


Girişimciliğin Güçlendirilmesi: Proje Finansman Modelleri

Geçmiş yıllarda Türki...

Genç Müsiad Nedir?

2002 yılında kurulan ve...

Faruk Akbal Kimdir?

Konya doğumlu olan Faruk...

Girişimci Genç İş Kadınları

Girişimci genç iş kad...

Girişimci Genç İş Adamları

Girişimci genç iş adam...

Genç İş Adamları Derneği

Genç İş Adamları Dern...