Bülbüller Ötüyor Marşı

16385 İzlenme

iamistanbul.tv ekibi yine farklılığını ortaya koyarak Osmanlı Devletinin en önemli eserlerinden Bülbüller Ötüyor Marşı'nı videosunu sizin için çekti.

Harbiye Askeri Müzesi Mehter Takımı Mehteran, Bülbüller Ötüyor Marşı'nı iamistanbul.tv takipçileri için sergiledi.

Bülbüller ötüyor seher vaktidir
Gül bade içelim bahar vaktidir
Hazır olun erler gaza vaktidir
Dökülelim düşman eline

Çadırlar toplansın tuğlar dikilsin
Tekbir sedaları arşa yükselsin
Tuğlar başa geçsin tekbir çekilsin
Destur saldıralım düşman eline

 

MEHTERİN MÜZİK ALETLERİ
Kaynaklara göre Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlı hakanlarına tuğ verme geleneği, müzikal alandaki kurumsallaşmayı ve geleneklerin devam etmesini sağlamıştır.
Mehter müzik aletleri tarih boyunca iç Asya'dan Anadolu'ya,  Arap Yarımadası'ndan Afrika'ya ve Avrupa'ya kadar değişik coğrafyalarda kullanım  devresinden geçerek kesin şekillerini almıştır.

1- Nefesli Müzik Aletleri
Zurna
Boru
Kerrenay
Mehter düdüğü
Klarnet

2- Vurmalı Müzik Aletleri
Kös
Davul
Nakkare
Tabılbaz
Def

3- Zil

4- Çevgen

mehteran

Zurna: Sipsili, ağaçtan yapılan Türk borusudur. Mehterin temel müzik aletidir. Sesi canlı ve heybetlidir. Mehterde  kaba zurna kullanılır.

Boru: İşaret ve alarm vermek kullanılan, ilk önceleri ağaçların  burkulması ile daha sonralarI ise madene şekil verilerek yapılan borular, ana melodiye eşlik eden  ve   davul   ritmiyle  ana sesleri çalan bir müzik aletidir. Borunun, değişik coğrafya ve tarihlerde şekil ve ebatları farklılık göstermiş olsa da kullanma amaçları hep aynı olmuştur.

mehterKerrenay: Pirinç ve gümüşten yapılan uzun ve bas sesli bir borudur. Kerrenay, Doğu Türkistan'da, İran Türklerinde, Kazak Türklerinde, Kırgız Türklerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Kerrenay, Osmanlı mehterine IV. Murat'ın revan seferi sırasında girmiş olmasına karşın uzun süre kullanılmamıştır.

Mehter Düdüğü: Şekli yapısı hakkında bir bilgi mevcut değildir. İhanlı Devleti dönemi mehterine ait müzik aleti olduğu sanılmaktadır.

Klarnet: 1917 yılında Enver Paşa’nın kurdurduğu ordu, mehter takımlarında kullanılmış fakat sesinin yüksekliğinin az olması sebebi ile mehterdeki ömrü çok kısa olmuştur.

Kös : Bakır büyük bir kase ile üzerine gerilmiş deriden oluşan iki tahta tokmak ile çalınan müzik aletidir. Farklı büyüklüklerde yapılan kösler; at kösü, deve kösü, fil kösü olarak adlandırılır. Savaşların en önemli müzik aletlerindendir. (Kaynaklarda Osmanlı ordusunun Mohaç seferine 500 çift kös ile katıldığı geçmektedir.)

Davul: Türklerin kullandığı en eski müzik aleti davuldur. Çember şeklindeki kasnağın iki yanına gerilmiş deriler ve kasnak üzerindeki germe bağlardan oluşur. Güneşi temsil eden davul, tuğla birlikte asırlar boyu hükümdarlığı simgelemiştir. Mehterin tempo veren ana müzik aletidir.nakkare

Nakkare: Üzerine deri gerilmiş iki bakır kaseden oluşur. Önceleri yerde bağdaş kurularak çalınan nakkare yürüyüş halinde bele bağlanmış, günümüzde ise göğüse dayalı olarak çalınmaktadır. Ana usulün, usûl aralarını doldurur ve ezgiye canlılık katar.

Def: Esnaf mehterlerinin başlıca müzik aletidir. Bir tarafı açık öbür tarafına deri gerili bir kasnaktan ibarettir. Kasnak üzerinde madeni pullar vardır. Def çalarken bu  pullar birbirine vurarak ses çıkarır.

Zil: Tam daire şeklinde bakır ve kalay karışımından dövülerek yapılan keskin sesli usûl vurmaya yarayan müzik aletidir. Türkiye'de üretilen ve  dünyanın en iyisi sayılan bu ziller, bir çok ülkede "Cymbal Türk" diye tanınır. Zil yatık ve dik olarak çalınır.

mehterÇevgen: Bir metre uzunluğundaki değneğin uç kısmına geçirilmiş bir hilal ve etrafına dizilmiş 8-10 çıngıraktan oluşur. Çevgen, mehterde Ritm tutan bir müzik aletidir.

Tabılbaz: Büyükçe bir nakkareden ibarettir. Atın eğerine bağlanarak tura (tokmak) vurmak sureti ile çalınır. Günümüz mehterinde kullanılmamaktadır.

MEHTER KIYAFETLERİ

Saz başları kırmızı cübbe, kırmızı kavuk, kırmızı şalvar, sarı üç etek ve sarı yemeni giyerler. Diğer sazlar koyu mavi cübbe, kavuk, şalvar ve renkli üç etek ile kırmızı yemeni giyerler. Çevgânlar da saz başları gibi giyinirler.

 


Mahur Peşrevi

Mekter takımının tüm ...

Fetih Marşı

Yürekler kabarık, gözl...

Eski Ordu Marşı

Ey şanlı ordu,ey şanl...

Bülbüller Ötüyor Marşı

Kaynaklara göre Hunlar,...

Mehter Takımı ve Tarihçesi

Türkler milattan önceki...

Tarihi Mehter Takımı

Bütün İslam devletleri...