Ataşehir Belediyesi

10237 İzlenme

Ataşehir Belediyesi, ilçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini arttırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı öncü bir dünya kenti haline gelmeyi amaçlamıştır.


Ataşehir Belediyesi, iyi yetişmiş kalifiye personelle, kurumsal kimliği ve geleneği olan, teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve önder bir belediye olmayı görev edinmiştir.


Ataşehir Belediyesi, katılımcılık, hemşehrilik, saydamlık, hesap verebilirlik, sosyal koruma, ulaşılabilirlik, kişisel gelişim, sürdürülebilirlik, kentsel yenileşme, tarafsızlık, sorumluluk, bilimsellik, güvenilirlik ve saygınlık, eşit paylaşım, verimlilik ve etkinlik, vatandaş memnuniyeti gibi ilkeleri temel değerleri olarak benimsemiştir.


Şile Belediyesi

Şile Belediyesi...

Şişli Belediyesi

Şişli Belediyesi...

Bağcılar Belediyesi

Bağcılar Belediyesi...

Büyükçekmece Belediyesi

Büyükçekmece Belediyes...

Tuzla Belediyesi

Tuzla Belediyesi...

Üsküdar Belediyesi

Üsküdar Belediyesi...

Avcılar Belediyesi

Avcılar Belediyesi...

Ataşehir Belediyesi

Ataşehir Belediyesi...

Ümraniye Belediyesi

Ümraniye Belediyesi...

Arnavutköy Belediyesi

Arnavutköy Belediyesi...