Yeme ve İçme

Otlu peynir, Van balığı (inci kefali), ilitme, senseger.