Yeme ve İçme

Zivzik narı, Pervari balı, perde pilavı.