Tarihin en ilginç icatları

Kar fırtınalarında ve yağmurlarda yüzü korumak için üretilen "yüz maskesi"...